Svätý NorbertSvätý Norbert, veľký a verný služobník Boží, zvláštnym spôsobom si uctieval sväté a podivuhodné narodenie nášho Spasiteľa, ktorého najčistejšia Panna Mária, jeho Matka, počala bez poškvrny a porušenia svojho panenstva a porodila bez bolesti. Preto si aj vznik svojho premonštrátskeho rádu spojil s dňom narodenia Ježiša Krista. V pokore ťa teda prosím, svätý Norbert, ako zvláštneho ochrancu, aby mi Boh dal na tvoj príhovor milosť donosiť a porodiť tento plod života. Nech tiež dá svoju milosť, aby toto počaté dieťa bolo krstom prijaté do Kristovej Cirkvi a jemu, nášmu Pánovi, celý život verne slúžilo, aby sme nakoniec spolu dosiahli večnej spásy. Skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Svätý Norbert, pomocník neplodných manželstiev a nastávajúcich matiek, oroduj za nás!