Vítajte sa stránke chcemsamodliť.sk

Už samotný názov hovorí, že stránka je určená pre všetkých, ktorí sa chcú modliť. Stránka vznikla ako zdroj základných kresťanských modlitieb pre súkromnú potrebu. Avšak časom si našla ďalších
svojich návštevníkov a tak sa začala postupne rozširovať. Jedná sa o neziskovú webovú stránku, ktorá je výlučne financovaná zo súkromných peňazí.

Dnes sú mnohí ľudia zavalený pracovnými povinnosťami, rozptylovaný podnetmi okolitého sveta a pre modlitbu často ostáva priestor pri cestovaní v autobuse, čakaní u doktora, alebo až neskoro večer doma.
Preto príde vhod mať modlitbu niekde „pri sebe“, na webovej stránke na ktorú sa dostanem z mobilného telefónu, či tabletu. A aby toho nebolo málo, bolo by ešte dobré, aby ma niekto upozornil na to, že sa mám pomodliť (napr. príslušný deň počas deviatniku)

Toto všetko nájdete na tejo stránke.

Hlavné časti stránky:

Modlitby:
Modlitby sú rozdelené podľa katagórií a pri deviatnikoch nájdete možnosť si modlitby zasielať na email.

Liturgické čítanie:
Každý deň sa zobrazuje liturgické čítanie, ktoré vám taktiež môže prísť aj na email.

Biblia:
Zobrazenie celej Biblie. Možnosť vyhľadávania a listovania podľa jednotlivých kníh.

Modlitbová nástenka:
Priestor pre vaše prosby o ktoré sa chcete podeliť s ostatnými. Každý kto sa za danú prosbu pomodlí, môže vyjadriť svoju „činnosť“ kliknutím na nápis „Pomodlím sa“.
Modlitby sa môžu zverejňovať aj ako anonymné, tzn. nemusíte napísať vaše meno.
Každá prosba musí byť vopred schválená administrátorm, aby sa predišlo rôznym nevhodným či vulgárnym obsahom.

 

Pevne verím, že si každý nájde svoju modlitbu, ktorá ho privedie bližšie k Bohu