Čítanie a štúdium Biblie je jedným z najdôležitejších aspektov kresťanského života.

Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Jn 8, 31-32

30 dní s Ježišom je plán čítanie z Biblie navrhnutý tak, aby vás viedol prostredníctvom Biblie po ceste na lepšie spoznanie Ježiša. Každý deň v pláne obsahuje biblický odkaz na čítanie. Tento plán vytvára celkovo biblický obraz Krista.

Prihláste sa na čítanie plánu Biblie a počas 30 dní spoznajte Ježiša.

1. deň – Predpovedanie príchodu
2. deň – Narodenie Ježiša Krista
3. deň – Krst Ježiša Krista
4. deň – Voda na víno a Samaritánka
5. deň – Ježiš odmietnutý v jeho rodnom meste
6. deň – Ježiš povoláva učeníkov
7. deň – Reč na hore
8. deň – Stotník, syn vdovy a hriešna žena
9. deň – Stretnutie s farizejmi
10. deň – Podobenstvo o rozsievačovi
11. deň – Ježiš upokojuje búrku a kráčanie na mori
12. deň – Ježiš lieči muža, ženu a dievča
13. deň – Nasýtenie 5000 ľudí
14. deň – Čo hovoria zástupy o mne? Premenenie Pána
15. deň – Liečenie vierou
16. deň – Učenie a podobenstvá I.
17. deň – Učenie a podobenstvá II.
18. deň – Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly
19. deň – Poslanie učeníkov
20. deň – Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi
21. deň – Ježiš učí, ako sa modliť
22. deň – Ježiš vzkriesil Lazara
23. deň – Ježiš prichádza do Jeruzalema
24. deň – Posledná večera
25. deň – Učeníci
26. deň – Zatknutie Ježiša
27. deň – Súdny proces s Ježišom
28. deň – Ježišove ukrižovanie a smrť
29. deň – Ježišovo vzkriesenie a zjavenie
30. deň – Nanebovstúpenie Ježiša