Plán čítania biblie

Čítanie a štúdium Biblie je jedným z najdôležitejších aspektov kresťanského života.

Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Jn 8, 31-32

 

30 dní s Ježišom je plán čítanie z Biblie navrhnutý tak, aby vás viedol prostredníctvom Biblie po ceste na lepšie spoznanie Ježiša. Každý deň v pláne obsahuje biblický odkaz na čítanie. Tento plán vytvára celkovo biblický obraz Krista.

30 dní s Ježišom:Prihláste sa na čítanie plánu Biblie a počas 30 dní spoznajte Ježiša.

 • 1. deň – Predpovedanie príchodu
 • 2. deň – Narodenie Ježiša Krista
 • 3. deň – Krst Ježiša Krista
 • 4. deň – Voda na víno a Samaritánka
 • 5. deň – Ježiš odmietnutý v jeho rodnom meste
 • 6. deň – Ježiš povoláva učeníkov
 • 7. deň – Reč na hore
 • 8. deň – Stotník, syn vdovy a hriešna žena
 • 9. deň – Stretnutie s farizejmi
 • 10. deň – Podobenstvo o rozsievačovi
 • 11. deň – Ježiš upokojuje búrku a kráčanie na mori
 • 12. deň – Ježiš lieči muža, ženu a dievča
 • 13. deň – Nasýtenie 5000 ľudí
 • 14. deň – Čo hovoria zástupy o mne? Premenenie Pána
 • 15. deň – Liečenie vierou
 • 16. deň – Učenie a podobenstvá I.
 • 17. deň – Učenie a podobenstvá II.
 • 18. deň – Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly
 • 19. deň – Poslanie učeníkov
 • 20. deň – Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi
 • 21. deň – Ježiš učí, ako sa modliť
 • 22. deň – Ježiš vzkriesil Lazara
 • 23. deň – Ježiš prichádza do Jeruzalema
 • 24. deň – Posledná večera
 • 25. deň – Učeníci
 • 26. deň – Zatknutie Ježiša
 • 27. deň – Súdny proces s Ježišom
 • 28. deň – Ježišove ukrižovanie a smrť
 • 29. deň – Ježišovo vzkriesenie a zjavenie
 • 30. deň – Nanebovstúpenie Ježiša