Čítanie a štúdium Biblie je jedným z najdôležitejších aspektov kresťanského života.

Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Jn 8, 31-32

30 dní s Ježišom je plán čítanie z Biblie navrhnutý tak, aby vás viedol prostredníctvom Biblie po ceste na lepšie spoznanie Ježiša. Každý deň v pláne obsahuje biblický odkaz na čítanie. Tento plán vytvára celkovo biblický obraz Krista.

Prihláste sa na čítanie plánu Biblie a počas 30 dní spoznajte Ježiša.

1. deň - Predpovedanie príchodu
2. deň - Narodenie Ježiša Krista
3. deň - Krst Ježiša Krista
4. deň - Voda na víno a Samaritánka
5. deň - Ježiš odmietnutý v jeho rodnom meste
6. deň - Ježiš povoláva učeníkov
7. deň - Reč na hore
8. deň - Stotník, syn vdovy a hriešna žena
9. deň - Stretnutie s farizejmi
10. deň - Podobenstvo o rozsievačovi
11. deň - Ježiš upokojuje búrku a kráčanie na mori
12. deň - Ježiš lieči muža, ženu a dievča
13. deň - Nasýtenie 5000 ľudí
14. deň - Čo hovoria zástupy o mne? Premenenie Pána
15. deň - Liečenie vierou
16. deň - Učenie a podobenstvá I.
17. deň - Učenie a podobenstvá II.
18. deň - Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly
19. deň - Poslanie učeníkov
20. deň - Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi
21. deň - Ježiš učí, ako sa modliť
22. deň - Ježiš vzkriesil Lazara
23. deň - Ježiš prichádza do Jeruzalema
24. deň - Posledná večera
25. deň - Učeníci
26. deň - Zatknutie Ježiša
27. deň - Súdny proces s Ježišom
28. deň - Ježišove ukrižovanie a smrť
29. deň - Ježišovo vzkriesenie a zjavenie
30. deň - Nanebovstúpenie Ježiša