Sv. BRIGITA, kráľovná a rehoľníčka, spolupatrónka Európy

Pobožnosť trvajúca 1. rok

Svätá Brigita

7. Otčenášov

Svätá Brigita

Proroctvo a Zjavenie

Sv. Brigita Švédska