1. adventná nedeľa

Evanjelium podľa Marka − Mk 13, 33-37

Aleluja, aleluja, aleluja.
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Bdejte, lebo neviete, kedy príde pán domu

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť.
Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane!
A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“