Utorok po 1. pôstnej nedeli

Evanjelium podľa Matúša − Mt 6, 7-15 Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Vy sa budete modliť takto Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju...

pokračovať v čítaní

Pondelok po 1. pôstnej nedeli

Evanjelium podľa Matúša − Mt 25, 31-46 Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy! Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli,...

pokračovať v čítaní

1. pôstna nedeľa

Evanjelium podľa Marka − Mk 1, 12-15 Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Satan ho pokúšal a anjeli mu posluhovali Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi...

pokračovať v čítaní

Sobota po Popolcovej strede

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 5, 27-32 Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nechcem smrť bezbožného, hovorí Pán; ale aby sa odvrátil od svojej cesty a žil. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali Ježiš videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“...

pokračovať v čítaní

Piatok po Popolcovej strede

Evanjelium podľa Matúša − Mt 9, 14-15 Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Hľadajte dobro, a nie zlo; budete žiť a Pán bude s vami. Keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci...

pokračovať v čítaní

Štvrtok po Popolcovej strede

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 9, 22-25 Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Robte pokánie, hovorí Pán; priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho Ježiš povedal svojim učeníkom: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho...

pokračovať v čítaní

Popolcová streda

Evanjelium podľa Matúša − Mt 6, 1-6. 16-18 Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas. Tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo...

pokračovať v čítaní