2. adventná nedeľa

Evanjelium podľa Marka − Mk 1, 1-8 Aleluja, aleluja, aleluja. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí Božiu spásu. Vyrovnajte chodníky Pánovi Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti:...

pokračovať v čítaní

Sobota po 1. adventnej nedeli

Evanjelium podľa Matúša − Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8 Aleluja, aleluja, aleluja. Pán je náš sudca, Pán je náš zákonodarca, Pán je náš kráľ; on nás spasí. Videl zástupy a zľutoval sa nad nimi Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium...

pokračovať v čítaní

Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Evanjelium podľa Matúša − Mt 7, 21. 24-27 Aleluja, aleluja, aleluja. Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť; volajte ho, kým je na blízku. Kto plní vôľu Otca, vojde do nebeského kráľovstva Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto...

pokračovať v čítaní

Streda po 1. adventnej nedeli

Evanjelium podľa Matúša − Mt 15, 29-37 Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, Pán príde a spasí svoj ľud; blahoslavení tí, čo sú pripravení uvítať ho. Ježiš uzdravuje mnohých a rozmnožuje chleby Ježiš prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol. Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so...

pokračovať v čítaní

Utorok po 1. adventnej nedeli

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 10, 21-24 Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, náš Pán príde s veľkou mocou a osvieti zrak svojich služobníkov. Ježiš zaplesal v Duchu Svätom Ježiš v tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred...

pokračovať v čítaní

Pondelok po 1. adventnej nedeli

Evanjelium podľa Matúša − Mt 8, 5-11 Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Pane, Bože náš, a zachráň nás! Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení. Prídu mnohí od východu i západu do nebeského kráľovstva Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý...

pokračovať v čítaní

1. adventná nedeľa

Evanjelium podľa Marka − Mk 13, 33-37 Aleluja, aleluja, aleluja. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Bdejte, lebo neviete, kedy príde pán domu Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil...

pokračovať v čítaní

Sobota 34. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 21, 34-36 Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka. Bdejte, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o...

pokračovať v čítaní