Svätého Ireneja, biskupa a mučeníka

Evanjelium podľa Matúša − Mt 7, 15-20 Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia. Po ovocí ich poznáte Ježiš povedal svojim učeníkom: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte...

pokračovať v čítaní

Utorok 12. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 7, 6. 12-14 Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života. Čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby...

pokračovať v čítaní

Pondelok 12. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 7, 1-5 Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. Vyhoď najprv brvno zo svojho oka Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete...

pokračovať v čítaní

12. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 10, 26-33 Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nebojte sa ľudí. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa...

pokračovať v čítaní

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Evanjelium podľa Matúša − Mt 11, 25-30 Aleluja, aleluja, aleluja. Vezmite na seba moje jarmo, hovorí Pán; a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Skryl si tieto veci pred múdrymi a zjavil si ich maličkým V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i...

pokračovať v čítaní

Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 6, 7-15 Aleluja, aleluja, aleluja. Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče. Vy sa budete modliť takto Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie,...

pokračovať v čítaní

Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka

Evanjelium podľa Matúša − Mt 6, 1-6. 16-18 Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu. Tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a nekonajte svoje...

pokračovať v čítaní

Utorok 11. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 5, 43-48 Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Buďte dokonalí ako váš nebeský Otec Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale...

pokračovať v čítaní