Liturgické čítanie

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 25, 14-30 Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Bol si verný nad málom, vojdi do radosti svojho pána Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 25, 1-13 Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka. Hľa, ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 24, 42-51 Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Buďte pripravení Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Jána − Jn 1, 45-51 Aleluja, aleluja, aleluja. Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela! Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“ Natanael mu vravel:......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 1, 26-38 Aleluja, aleluja, aleluja. Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami. Počneš a porodíš syna Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 15, 21-28 Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Žena, veľká je tvoja viera Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi......

Čítaj viac

Evanjelium podľa Matúša − Mt 14, 13-21 Aleluja, aleluja, aleluja. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Pozdvihol oči k nebu, dobrorečil a dával chleby učeníkom a učeníci zástupom Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 13, 47-53 Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna. Dobré vyberú do nádob, zlé vyhodia von Ježiš povedal zástupom: „A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 13, 44-46 Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Predá všetko, čo má, a pole kúpi Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 13, 36-43 Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky. Ako zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta Ježiš rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli......

Čítaj viac