Utorok 7. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Marka − Mk 9, 30-37 Aleluja, aleluja, aleluja. Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. Syn človeka bude vydaný… Kto chce byť prvý, nech je služobník všetkých Ježiš a jeho učeníci prechádzali...

pokračovať v čítaní

Pondelok 7. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Marka − Mk 9, 14-29 Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život. Verím, Pane, pomôž mojej nevere! Keď Ježiš a traja učeníci zostúpili z vrchu a prišli k učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa s nimi hádajú. A...

pokračovať v čítaní

7. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 5, 38-48 Aleluja, aleluja, aleluja. Kto zachováva Kristovo slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. Milujte svojich nepriateľov Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie...

pokračovať v čítaní

Sobota 6. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Marka − Mk 9, 2-13 Aleluja, aleluja, aleluja. Otvorilo sa nebo a zaznel Otcov hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ Premenil sa pred nimi Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil....

pokračovať v čítaní

Piatok 6. týždňa v Cezročnom období

  Evanjelium podľa Marka − Mk 8, 34 – 9, 1 Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho Ježiš zavolal k sebe zástup aj učeníkov...

pokračovať v čítaní

Utorok 6. týždňa v Cezročnom období

  Evanjelium podľa Marka − Mk 8, 14-21 Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu. Chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa V tom čase si učeníci zabudli vziať chleba a na lodi mali so...

pokračovať v čítaní

Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období

  Evanjelium podľa Marka − Mk 8, 11-13 Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Prečo toto pokolenie žiada znamenie? K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali....

pokračovať v čítaní

Sobota 5. týždňa v Cezročnom období

  Evanjelium podľa Marka − Mk 8, 1-10 Aleluja, aleluja, aleluja. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Jedli a nasýtili sa V tých dňoch zasa bol pri Ježišovi veľký zástup a nemali čo jesť. Zvolal učeníkov a povedal im: „Ľúto mi je...

pokračovať v čítaní