Liturgické čítanie

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 13, 47-53 Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna. Dobré vyberú do nádob, zlé vyhodia von Ježiš povedal zástupom: „A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 13, 44-46 Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Predá všetko, čo má, a pole kúpi Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 13, 36-43 Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky. Ako zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta Ježiš rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 20, 20-28 Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán. Môj kalich budete piť K Ježišovi pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila. On sa jej opýtal:......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 1-13 Aleluja, aleluja, aleluja. Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče. Proste a dostanete! Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“ Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte:......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Jána − Jn 15, 1-8 Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte v mojej láske, hovorí Pán; kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. alebo Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Jána − Jn 20, 1-2. 11-18 Aleluja, aleluja, aleluja. Povedzže nám, ó, Mária, čos‘ videla na ceste? Hrob som zrela oslávený, kameň nebol na mieste. Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš? Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 13, 10-17 Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva. Vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané K Ježišovi pristúpili učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?“ On im odpovedal: „Preto, že......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 12, 46-50 Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu. Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 12, 38-42 Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas. Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu Niektorí zákonníci a farizeji povedali Ježišovi: „Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba.“ On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak......

Čítaj viac