Liturgické čítanie

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 1, 46-56 Aleluja, aleluja, aleluja. Kráľ národov a uholný kameň Cirkvi; príď a spas človeka, ktorého si utvoril zo zeme. Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa,......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Jána − Jn 5, 33-36 Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Pane, navštív nás v pokoji, aby sme sa radovali z celého srdca pred tebou. Ján je lampa, ktorá horí a svieti Ježiš povedal Židom: „Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 7, 24-30 Aleluja, aleluja, aleluja. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí Božiu spásu. Ján je posol ktorý pripravuje cestu Pánovi Keď Jánovi poslovia odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 7, 19-23 Aleluja, aleluja, aleluja. Zodvihni mocne svoj hlas, ty, čo hlásaš radostnú zvesť; hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou. Oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 21, 28-32 Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Pane, nemeškaj! Zbav svoj ľud jeho zlých skutkov. Prišiel Ján a hriešnici mu uverili Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 21, 23-27 Aleluja, aleluja, aleluja. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Odkiaľ bol Jánov krst? Keď Ježiš prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“ Ježiš im povedal:......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 11, 16-19 Aleluja, aleluja, aleluja. Pán príde, choďte mu v ústrety; on je to, knieža pokoja. Nepočúvajú ani Jána, ani Syna človeka Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov: ‚Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme,......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 1, 26-38 Aleluja, aleluja, aleluja. Zdravas‘, Mária, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami. Počneš a porodíš syna Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 11, 28-30 Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, Pán príde a spasí svoj ľud; blahoslavení tí, čo sú pripravení uvítať ho. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 18, 12-14 Aleluja, aleluja, aleluja. Blízko je deň Pána; hľa, príde a spasí nás. Boh nechce, aby zahynuli maličkí Ježiš povedal svojim učeníkom: „Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď......

Čítaj viac