Piatok 19. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 19, 3-12 Aleluja, aleluja, aleluja. Prijmite Božie slovo, nie ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako slovo Božie. Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak K Ježišovi pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie...

pokračovať v čítaní

Štvrtok 19. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 18, 21 – 19, 1 Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, vyjasni tvár nad svojím služobníkom a nauč ma svojim ustanoveniam. Hovorím ti, aby si odpustil nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď...

pokračovať v čítaní

Streda 19. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 18, 15-20 Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne,...

pokračovať v čítaní

PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nanebovzatie Panny Márie

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 1, 39-56 Aleluja, aleluja, aleluja. Mária bola vzatá do neba; plesajú zástupy anjelov. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho...

pokračovať v čítaní

Svätého Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka

Evanjelium podľa Matúša − Mt 17, 22-27 Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista. Zabijú ho, ale vstane z mŕtvych. Synovia sú oslobodení od dane Keď bol Ježiš s učeníkmi v Galilei, povedal im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí;...

pokračovať v čítaní

19. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 14, 22-33 Aleluja, aleluja, aleluja. Spolieham sa na Pána, moja duša sa spolieha na jeho slovo. Rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí...

pokračovať v čítaní

Sobota 18. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 17, 14-20 Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život. Ak budete mať vieru, nič vám nebude nemožné K Ježišovi pristúpil istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril: „Pane, zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veľmi...

pokračovať v čítaní

Svätej Kláry, panny

Evanjelium podľa Matúša − Mt 16, 24-28 Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Za čo vymení človek svoju dušu?! Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život...

pokračovať v čítaní