Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 47-54 Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Bude sa zodpovedať za krv prorokov, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša Ježiš povedal: „Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia!...

pokračovať v čítaní

Svätého Lukáša, evanjelistu

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 10, 1-9 Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do...

pokračovať v čítaní

Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 29-32 Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas. Toto pokolenie nedostane znamenie, iba ak znamenie Jonášovo Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol...

pokračovať v čítaní

28. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 22, 1-14 Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania. Zavolajte na svadbu všetkých, čo nájdete Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý...

pokračovať v čítaní

Sobota 27. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 27-28 Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Blahoslavený život, ktorý ťa nosil. Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý...

pokračovať v čítaní

Piatok 27. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 15-26 Aleluja, aleluja, aleluja. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von, hovorí Pán. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, niektorí zo...

pokračovať v čítaní

Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 5-13 Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna. Proste a dostanete Ježiš povedal učeníkom: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: ‚Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z...

pokračovať v čítaní