Piatok po 2. veľkonočnej nedeli

Evanjelium podľa Jána − Jn 6, 1-15 Aleluja, aleluja, aleluja. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Rozdával sediacim, koľko chceli Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých....

pokračovať v čítaní

Streda po 2. veľkonočnej nedeli

Evanjelium podľa Jána − Jn 3, 16-21 Aleluja, aleluja, aleluja. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život. Boh poslal Syna, aby sa skrze neho svet spasil Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v...

pokračovať v čítaní

Svätého Marka, evanjelistu

Evanjelium podľa Marka − Mk 16, 15-20 Aleluja, aleluja, aleluja. My ohlasujeme ukrižovaného Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude...

pokračovať v čítaní

Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli

Evanjelium podľa Jána − Jn 3, 1-8 Aleluja, aleluja, aleluja. Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u...

pokračovať v čítaní

Piatok vo Veľkonočnej oktáve

Evanjelium podľa Jána − Jn 21, 1-14 Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný...

pokračovať v čítaní

Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 24, 35-48 Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho. Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba....

pokračovať v čítaní

Streda vo Veľkonočnej oktáve

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 24, 13-35 Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho. Spoznali ho pri lámaní chleba V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o...

pokračovať v čítaní

Pondelok vo Veľkonočnej oktáve

Evanjelium podľa Matúša − Mt 28, 8-15 Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho. Oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia Ženy rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A...

pokračovať v čítaní