Liturgické čítanie

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 13, 10-17 Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou. Nebolo treba túto Abrahámovu dcéru vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu? Ježiš učil v sobotu v istej synagóge. Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 12, 54-59 Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva. Vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete? Ježiš povedal zástupom: „Keď zbadáte, že na západe vystupuje oblak, hneď hovoríte: ‚Dážď príde,‘ a býva tak.......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 12, 49-53 Aleluja, aleluja, aleluja. Všetko pokladám za stratu a za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom. Neprišiel som darovať pokoj, ale rozdelenie Ježiš povedal svojim učeníkom: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 12, 39-48 Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať Ježiš povedal svojim učeníkom: „Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 12, 13-21 Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. A čo si nahonobil, čie bude? Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“ On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 12, 1-7 Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. Vy máte aj všetky vlasy na hlave spočítané Ježiša obstúpili také zástupy, že skoro jeden po druhom šliapali. On začal hovoriť najprv svojim učeníkom: „Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva. Veď nič nie......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 47-54 Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Bude sa zodpovedať za krv prorokov, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša Ježiš povedal: „Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia! Tým dosvedčujete a schvaľujete......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 42-46 Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou. Beda vám, farizeji! Aj vám, zákonníkom, beda! Ježiš povedal: „Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 37-41 Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo a účinné; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. Dajte almužnu a všetko vám bude čisté Keď Ježiš ešte hovoril, pozval ho istý farizej, aby uňho obedoval. On šiel a sadol si k stolu. A farizej sa začudoval, keď videl, že sa......

Čítaj viac

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 29-32 Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas. Toto pokolenie nedostane znamenie, iba ak znamenie Jonášovo Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov,......

Čítaj viac