Zvestovanie Pána

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 1, 26-38 Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami; a my sme uvideli jeho slávu. Počneš a porodíš syna Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom...

pokračovať v čítaní

Piatok po 3. pôstnej nedeli

Evanjelium podľa Marka − Mk 12, 28b-34 Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. Robte pokánie, hovorí Pán; priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Iného, väčšieho prikázania ako sú tieto, niet Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj,...

pokračovať v čítaní

Štvrtok po 3. pôstnej nedeli

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 14-23 Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, hovorí Pán; veď som dobrotivý a milosrdný. Kto nie je so mnou, je proti mne Ježiš raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Zástupy...

pokračovať v čítaní

Streda po 3. pôstnej nedeli

Evanjelium podľa Matúša − Mt 5, 17-19 Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života. Kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude veľký Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel...

pokračovať v čítaní

Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie

Evanjelium podľa Matúša − Mt 1, 16. 18-21. 24a Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome, Pane, a bez prestania ťa velebia. Jozef urobil, ako mu prikázal Pánov anjel Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. S narodením...

pokračovať v čítaní

3. pôstna nedeľa

Evanjelium podľa Jána − Jn 4, 5-42 Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Pane, ty si naozaj Spasiteľ sveta; daj mi živú vodu, aby som už nebola smädná. Prameň vody prúdiacej do večného života Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam...

pokračovať v čítaní

Piatok po 2. pôstnej nedeli

Evanjelium podľa Matúša − Mt 21, 33-43. 45-46 Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život. To je dedič. Poďte, zabime ho Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu....

pokračovať v čítaní

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 16, 19-31 Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu. Dostal si dobré a Lazár zlé; teraz sa tu teší a ty sa trápiš Ježiš povedal farizejom: „Bol istý bohatý...

pokračovať v čítaní