12. január 2012 – Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období

Prvá kniha Samuelova − 1 Sam 4, 1-11

V tých dňoch sa zišli Filištínci do boja. Aj Izrael vytiahol do boja proti Filištíncom a utáboril sa pri Abenezer. Filištínci prišli do Afeku a postavili sa do šíku proti Izraelu. Keď sa rozpútal boj, Izrael sa dal na útek pred Filištíncami a v bitke na bojisku padlo asi štyritisíc mužov.
Ľud sa vrátil do tábora a starší Izraela hovorili: „Prečo nás Pán dnes udrel pred Filištíncami? Donesme sem zo Šíla archu Pánovej zmluvy, nech príde medzi nás a nech nás vyslobodí z ruky našich nepriateľov.“
Ľud teda poslal do Šíla a doniesli stadiaľ archu zmluvy Pána zástupov, ktorý tróni nad cherubmi. S archou Božej zmluvy boli dvaja Heliho synovia Ofni a Finés.
Keď prišla archa Pánovej zmluvy do tábora, celý Izrael zajasal mohutným hlasom, až zadunela zem.
Keď Filištínci počuli krik, pýtali sa: „Čo znamená tento mohutný krik v tábore Hebrejov?“ A dozvedeli sa, že to Pánova archa prišla do tábora. Filištínci sa zľakli a vraveli: „Boh prišiel do tábora!“ A žalostne volali: „Beda nám! Veru včera a predvčerom nebolo také plesanie. Beda nám! Kto nás vytrhne z ruky tohto slávneho Boha? Veď je to Boh, ktorý bil Egypt rozličnými ranami na púšti. Vzchopte sa, vzmužte sa, Filištínci, aby ste nemuseli slúžiť Hebrejom, ako oni slúžili vám. Vzmužte sa a bojujte!“
Filištínci sa dali do boja a Izrael podľahol; každý utekal do svojho stanu. Bola to veľmi ťažká porážka; z Izraela padlo tridsaťtisíc pešiakov, Božiu archu ukoristili a obaja Heliho synovia, Ofni a Finés zomreli.

Kniha žalmov − Ž 44, 10-11. 14-15. 24-25

Refrén: Vykúp nás, Pane, veď si milosrdný.
Teraz si nás zavrhol a zahanbil, *
už netiahneš, Bože, s našimi vojmi.
Zahnal si nás na útek pred našimi nepriateľmi *
a sme korisťou tých, čo nás nenávidia. R.
Vystavil si nás na potupu susedom *
a na posmech i pohanu nášmu okoliu.
Urobil si z nás príslovie pre pohanov *
a národy krútia hlavou nad nami. R.
Prebuď sa, Pane, prečo spíš? *
Vstaň a nezavrhni nás navždy.
Prečo odvraciaš svoju tvár? *
Vari môžeš zabudnúť na našu biedu a naše súženie? R.

Evanjelium podľa Marka − Mk 1, 40-45

Aleluja, aleluja, aleluja.
Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“
Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý.
Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš im na svedectvo.“
Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.