13. február 2012 – Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období

Jakubov list − Jak 1, 1-11

Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, posiela pozdrav dvanástim kmeňom v diaspore.
Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali.
Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána; muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní.
Brat v nízkom postavení nech sa chváli svojím povýšením, bohatý zasa svojou úbohosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy: vyjde slnko so svojou páľavou a vysuší trávu, jej kvet odpadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zvädne aj boháč na svojich cestách.

Kniha žalmov − Ž 119, 67. 68. 71. 72. 75. 76

Refrén: Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie, Pane, a budem žiť
Pred svojím pokorením som blúdil, *
no teraz už dbám na tvoje výroky. R.
Dobrotivý si a preukazuješ dobrodenia, *
daj mi poznať tvoju spravodlivosť. R.
Že som bol pokorený, dobre mi,*
aspoň som si tvoju spravodlivosť osvojil. R.
Lepší je pre mňa zákon tvojich úst *
ako tisícky v zlate a striebre. R.
Viem, Pane, že spravodlivé sú tvoje rozsudky *
a že si ma právom pokoril. R.
Buď ku mne milosrdný a poteš ma, *
ako si prisľúbil svojmu služobníkovi. R.

Evanjelium podľa Marka − Mk 8, 11-13

Aleluja, aleluja, aleluja.
Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane.“
Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh.