16. január 2012 – Pondelok 2. týždňa v Cezročnom obdob

Prvá kniha Samuelova − 1 Sam 15, 16-23

Samuel povedal Saulovi: „Nechaj ma a oznámim ti, čo mi v noci povedal Pán.“ Saul odvetil: „Hovor!“ A Samuel hovoril: „Či nie si hlavou izraelských kmeňov, hoci si bol malý vo vlastných očiach? Pán ťa pomazal za kráľa nad Izraelom. A Pán ťa poslal na cestu so slovami: ‚Choď, pozabíjaj hriešnikov, Amalekitov; bojuj proti nim, kým ich nevyhubíš.‘ Prečo si teda nepočúvol Pánov hlas, ale vrhol si sa na korisť a urobil si, čo sa Pánovi nepáči?“
Saul povedal Samuelovi: „Ba, počúvol som Pánov hlas a šiel som cestou, po ktorej ma poslal Pán. Priviedol som Agaga, kráľa Amalekitov, a Amalekitov som pozabí– jal. Ale ľud vzal z koristi ovce a dobytok, prvotiny z toho, čo bolo pozabíjané, aby to v Galgale obetoval Pánovi, tvojmu Bohu.“
No Samuel mu odvetil: „Vari Pán chce zápalné a krvavé obety, a nie skôr poslušnosť Pánovmu slovu? Veď poslušnosť je lepšia ako obeta a počúvať je viac ako obetovať tuk baránkov. Lebo odbojnosť je ako hriech veštenia a svojvoľnosť ako zločin modlárstva. A pretože si opovrhol Pánovým slovom, Pán opovrhne tebou nebudeš kráľom.“

Kniha žalmov − Ž 50, 8-9. 16b-17. 21ab+23

Refrén: Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu.
Neobviňujem ťa pre tvoje obety, *
veď tvoje žertvy stále sú predo mnou.
Viac z tvojho domu býčky neprijmem *
ani capov z tvojich čried. R.
„Prečo odriekaš moje príkazy *
a moju zmluvu v ústach omieľaš?
Veď ty nenávidíš poriadok *
a moje slovo odmietaš. R.
Toto páchaš, a ja by som mal mlčať? *
Myslíš si, že ja som ako ty?
Kto prináša obetu chvály, ten ma ctí; *
a kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu.“ R.

Evanjelium podľa Marka − Mk 2, 18-22

Aleluja, aleluja, aleluja.
Živé je Božie slovo a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k Ježišovi a pýtali sa: „Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?“
Ježiš im povedal: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v ten deň, sa budú postiť.
Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata vytrhne kus z neho, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno aj mechy, ale nové víno do nových mechov.“