19. apríl 2012 – Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli

Skutky apoštolov − Sk 5, 27-33

Keď sluhovia priviedli apoštolov, postavili ich pred veľradu a veľkňaz sa ich opýtal: „Nezakázali sme vám prísne učiť v tom mene?! A vy ste naplnili Jeruzalem svojím učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka.“
Peter a apoštoli odpovedali: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. Jeho Boh svojou pravicou povýšil za Vládcu a Spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. A my sme toho svedkami aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú.“
Keď to počuli, pukali od zlosti a chceli ich zabiť.

Kniha žalmov − Ž 34, 2+9. 17-18. 19-20

Refrén: Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. alebo Aleluja.
Pána chcem velebiť v každom čase, *
moje ústa budú ho vždy chváliť.
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; *
šťastný človek, čo sa utieka k nemu. R.
Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, *
a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme.
Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal *
a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. R.
Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, *
a zachraňuje zlomených na duchu.
Spravodliví majú utrpení veľa, *
ale Pán ich vyslobodí zo všetkých. R.

Evanjelium podľa Jána − Jn 3, 31-36

Aleluja, aleluja, aleluja.
Tomáš, uveril si, pretože si ma videl, hovorí Pán; blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.

Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko

Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo.
Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery.
Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko. Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.