Liturgické čítanie – 8. december 2016 – PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nepoškvrnené počatie Panny Márie

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 1, 26-38 Aleluja, aleluja, aleluja. Zdravas‘, Mária, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami. Počneš a porodíš syna Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo...

pokračovať v čítaní