21. január 2012 – Svätej Agnesy, panny a mučenice

Druhá kniha Samuelova − 2 Sam 1, 1-4. 11-12. 17. 19. 23-27

Keď sa Dávid vrátil z víťazného boja nad Amalekitmi, ostal dva dni v Sikelegu. Na tretí deň prišiel človek zo Saulovho tábora; šaty mal roztrhnuté a hlavu posypanú popolom.
Keď prišiel k Dávidovi, padol na zem a poklonil sa. Dávid sa ho spýtal: „Odkiaľ prichádzaš?“ On mu vravel: „Ušiel som z izraelského tábora.“ Dávid sa ho opýtal. „Čože sa stalo? Porozprávaj mi.“ On povedal: „Ľud utiekol z boja; mnoho z ľudu padlo a zomrelo. A zahynul aj Saul a jeho syn Jonatan.“
Dávid chytil svoje rúcho a roztrhol si ho; podobne aj všetci mužovia, čo boli s ním. Smútili a plakali a postili sa až do večera za Saulom a za jeho synom Jonatanom, za Pánovým ľudom a za domom Izraela, pretože padli pod mečom. A Dávid zaspieval žalospev nad Saulom a jeho synom Jonatanom: „Izrael, tvoj výkvet leží pobitý na tvojich vŕškoch. Ako len padli hrdinovia!
Saul a Jonatan, milí a šľachetní v živote, nerozišli sa ani pri smrti. Rýchlejší boli než orly a udatnejší nad levov.
Dcéry Izraela, plačte za Saulom, veď vás skvostne do purpuru obliekal, na šat vám pripínal zlaté ozdoby.
Ako len padli hrdinovia uprostred boja!
Jonatan na tvojich kopcoch je zabitý. Krušne mi pre teba, brat môj Jonatan, veľmi si mi bol milý. Tvoja láska bývala mi vzácnejšia ako láska žien.
Ako len padli hrdinovia a zlomili sa bojové zbrane!“

Kniha žalmov − Ž 80, 2-3. 5-7

Refrén: Rozjasni, Pane, svoju tvár a budeme spasení.
Pastier Izraela, *
čo ako ovcu vedieš Jozefa, počúvaj!
Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa *
pred Efraimom, Benjamínom a Manassesom.
Vzbuď svoju moc *
a príď nás zachrániť. R.
Pane, Bože zástupov, *
dokedy sa budeš hnevať na modlitby svojho ľudu?
Kŕmil si nás ako chlebom slzami *
a slzami si nás napájal v hojnosti.
Dopustil si, že sa pre nás svária naši susedia *
a naši nepriatelia si z nás robia posmech. R.

Evanjelium podľa Marka − Mk 3, 20-21

Aleluja, aleluja, aleluja.
Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“