24. apríl 2012 – Svätého Juraja, mučeníka

Skutky apoštolov − Sk 7, 51 – 8, 1a

Štefan povedal ľudu, starším a zákonníkom: „Vy, tvrdošijní s neobrezaným srdcom a ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému; vy takisto ako vaši otcovia. Ktorého proroka neprenasledovali vaši otcovia? Oni zabíjali tých, čo predpovedali príchod Spravodlivého, a vy ste sa teraz stali jeho zradcami a vrahmi; vy, čo ste prostredníctvom anjelov dostali zákon, no nezachovávali ste ho.“
Keď to počuli, pukali im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti nemu.
Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: „Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha.“
Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli. Vyhnali ho za mesto a kameňovali. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol.
Štefana kameňovali a on sa modlil: „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.“
Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: „Pane, nezapočítaj im tento hriech.“ A len čo to povedal, zomrel.
Šavol schvaľoval, že ho zabili.

Kniha žalmov − Ž 31, 3c-4. 6+7b-8a. 17+21ab

Refrén: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. alebo Aleluja.
Buď mi skalou útočišťa, *
opevneným hradom mojej spásy.
Veď ty si moja sila a moje útočište, *
pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať. R.
Do tvojich rúk porúčam svojho ducha; *
ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný.
Ale ja dúfam v Pána. *
Plesám a teším sa, že si milosrdný. R.
Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom *
a zachráň ma vo svojom milosrdenstve.
Záclonou svojej tváre ich kryješ *
pred zúrivosťou ľudu. R.

Evanjelium podľa Jána − Jn 6, 30-35

Aleluja, aleluja, aleluja.
Ja som chlieb života, hovorí Pán; kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať.

Nie Mojžiš, ale môj Otec dáva pravý chlieb z neba

Zástup sa pýtal Ježiša: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.’“
Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“
Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“
Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“