34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa

Evanjelium podľa Jána − Jn 18, 33b-37

Aleluja, aleluja, aleluja.
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza!

Sám hovoríš, že som kráľ

Pilát sa spýtal Ježiša: „Si židovský kráľ?“
Ježiš odpovedal: „Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?“
Pilát odvetil: „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?“
Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“
Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“
Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.“