kniha genezis3
 • 1A had bol najchytrejší zo všetkých zvierat poľných, ktoré učinil Hospodin Boh. A povedal žene: Či naozaj riekol Boh: Nebudete jesť z niktorého stromu rajského?
 • 2Na to povedala žena hadovi: Z ovocia rajských stromov jeme.
 • 3Ale o ovocí stromu, ktorý je prostred raja, riekol Boh: Nebudete jesť z neho ani sa ho nedotknete, aby ste nezomreli!
 • 4A had povedal žene: Istotne nezomriete.
 • 5Ale Boh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči, a budete jako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé.
 • 6A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho, že je žiadosťou očiam a že je to prežiadúcny strom, aby urobil človeka rozumným, tak tedy vzala z jeho ovocia a jedla a dala spolu i svojmu mužovi, a jedol.
 • 7Vtedy sa otvorily oči obidvoch, a poznali, že sú nahí. A naviažuc fíkového lístia spravili si zástery.
 • 8Potom počuli hlas Hospodina Boha, chodiaceho po raji, k dennému vetru večernému. Ale Adam i jeho žena sa skryli pred tvárou Hospodina Boha v prostredku medzi stromami raja.
 • 9A Hospodin Boh volal na Adama a riekol mu: Kde si?
 • 10A povedal: Počul som tvoj hlas v raji, ale som sa bál, lebo som nahý a preto som sa skryl.
 • 11A Boh mu riekol: Kto ti oznámil, že si nahý?! Či si azda jedol zo stromu, o ktorom som ti prikázal, aby si nejedol z neho?
 • 12A Adam povedal: Žena, ktorú si dal, aby bola so mnou, tá mi dala zo stromu, a jedol som.
 • 13A Hospodin Boh riekol žene: Čo si to urobila?! A žena povedala: Had ma zviedol a jedla som.
 • 14A Hospodin Boh riekol hadovi: Že si to urobil, zlorečený budeš nad každé hovädo a nad každé zviera poľné; na svojom bruchu sa budeš plaziť a budeš žrať prach po všetky dni svojho života.
 • 15A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojím semenom a medzi jej semenom; ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu.
 • 16Potom ešte povedal žene: Veľmi rozmnožím tvoju bolesť a tvoje tehotenstvo; v bolesti budeš rodiť deti, a tvoja túžba sa ponesie k tvojmu mužovi, a on bude panovať nad tebou.
 • 17A Adamovi povedal: Preto, že si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal a riekol: Nebudeš jesť z neho, zlorečená bude zem pre teba; s bolesťou budeš z nej jesť po všetky dni svojho života.
 • 18Tŕnie a bodľač ti bude rodiť a budeš jesť poľnú bylinu.
 • 19V pote svojej tvári budeš jesť chlieb, až dokiaľ sa nenavrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa navrátiš.
 • 20A Adam nazval meno svojej ženy Eva, pretože ona bola matkou všetkých živých.
 • 21A Hospodin Boh učinil Adamovi a jeho žene odev z kože a odial ich.
 • 22Vtedy povedal Hospodin Boh: Hľa, človek sa stal ako jeden z nás, aby vedel dobré i zlé. A tak teraz, aby nevystrel svojej ruky a nevzal ešte aj zo stromu života a nejedol, a žil by potom na veky, vyžeňme ho!
 • 23A Hospodin Boh ho poslal preč z raja, zo zahrady Édena, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý.
 • 24A vyhnal človeka a osadil cherubínov od východnej strany zahrady Édena, a to s plamenným mečom plápolajúcim strážiť cestu ku stromu života.