list títovi2
 • 1Ale ty hovor, čo sa svedčí zdravému učeniu.
 • 2Starší mužovia nech sú triezvi, vážni, rozumní, zdraví vo viere, láske, trpezlivosti.
 • 3Staršie ženy tak podobne, v držaní sa jako svedčí svätým, nie pomluvačné ani zotročené mnohému vínu, ktoré učia tomu, čo je dobré a krásne,
 • 4aby učily mladé ženy rozumu, aby milovaly svojich mužov, aby milovaly svoje deti,
 • 5aby boly rozumné, cudné, opatrujúce domácnosť, dobré, podriaďujúce sa vlastným mužom, aby sa nerúhali slovu Božiemu.
 • 6Mladších taktiež napomínaj, aby boli rozumní,
 • 7a pri tom sám seba vo všetkom dávaj za príklad dobrých skutkov, v učení neporušenosť, zbožnú vážnosť,
 • 8slovo zdravé, ktoré by nemohol nikto odsúdiť, aby sa ten, kto je z protivnej strany, zahanbil nemajúc čo zlého vravieť o vás.
 • 9Sluhovia vlastným pánom sa podriaďovať a ľúbiť sa im vo všetkom; nech neodhovárajú,
 • 10neokrádať, ale preukazovať celú dobrú vernosť, aby vo všetkom zdobili učenie nášho Spasiteľa Boha.
 • 11Lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom,
 • 12ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme rozumne a spravedlive a pobožne žili na tomto svete
 • 13očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista,
 • 14ktorý dal sám seba za nás, aby si nás vykúpil od každej neprávosti a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý dobrých skutkov.
 • 15To hovor a napomínaj a karhaj s celým právom rozkazovať. Nech nikto tebou nepohŕda.