náreky5
 • 1Rozpomeň sa, Hospodine, na to, čo sa nám udialo; pohliadni, prosím a vidz našu potupu!
 • 2Naše dedičstvo sa prevrátilo a dostalo sa cudzím; naše domy sa dostaly cudzozemcom.
 • 3Sirotami sme, bez otca; naše matky sú jako vdovy.
 • 4Svoju vodu pijeme za peniaze; naše drevo prichádza za plat.
 • 5Prenasledovaní sme tak, že sú nám vždy na krku; pracujúc ustávame, a niet pre nás odpočinku.
 • 6Egypťanom podávame ruku, Assýrom, aby sme sa nasýtili chleba.
 • 7Naši otcovia hrešili, a niet ich; my nesieme ich neprávosti.
 • 8Sluhovia panujú nad nami; nieto nikoho, kto by vytrhol z ich ruky.
 • 9Za svoje životy dodávame svoj chlieb pre meč na púšti.
 • 10Naša koža je vypálená jako pec od horúčosti hladu.
 • 11Zhanobili ženy na Sione, panny v mestách Júdových.
 • 12Kniežatá sú povešané ich rukou; tváre starcov nie sú uctievané.
 • 13Mládenci nosia žernov, a deti klesajú pod drevom;
 • 14starci prestali sedávať v bráne, mládenci spievať svoju pieseň.
 • 15Prestala veselosť nášho srdca; naše veselé kolo sa obrátilo v zármutok.
 • 16Spadla koruna s našej hlavy, oj, beda nám, lebo sme hrešili!
 • 17Preto je naše srdce neduživé; preto sa zatmily naše oči,
 • 18pre vrch Sion, ktorý je spustošený; líšky chodia po ňom.
 • 19Ty, ó, Hospodine, tróniš na veky; tvoja stolica na pokolenie a pokolenie.
 • 20Prečo zabúdaš na nás na večnosť, opúšťaš nás na také dlhé časy?
 • 21Navráť nás, Hospodine, k sebe, a navrátime sa; obnov naše dni jako kedysi!
 • 22Ale ty si nás celkom zavrhol, hneváš sa na nás veľmi preveľmi.