Svätý Michal archanjel

Deviatnik ku sv. Michalovi archanjelovi – 1. deň

Deviatnik ku sv. Michalovi archanjelovi – 2. deň

Deviatnik ku sv. Michalovi archanjelovi – 3. deň

Deviatnik ku sv. Michalovi archanjelovi – 4. deň

Deviatnik ku sv. Michalovi archanjelovi – 5. deň

Deviatnik ku sv. Michalovi archanjelovi – 6. deň

Deviatnik ku sv. Michalovi archanjelovi – 7. deň

Deviatnik ku sv. Michalovi archanjelovi – 8. deň

Deviatnik ku sv. Michalovi archanjelovi – 9. deň

 

Archanjel Michal je jeden z archanjelov v židovskej, kresťanskej a islamskej tradícii. Katolícka a pravoslávna cirkev nazývajú archanjela Michala Svätý Michal Archanjel alebo len Svätý Michal a uctievajú ho ako vodcu nebeských zástupov.

Patrón katolíckej Cirkvi, v boji proti pokušeniam a diablovi