Liturgické čítanie – 23. júl 2013 – Svätej Brigity, rehoľníčky, spolupatrónky Európy

List Galaťanom − Gal 2, 19-20

Bratia, ja som skrze zákon zomrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som pribitý na kríž.
Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.
Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.

Kniha žalmov − Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

Refrén: Velebiť budem Pána v každom čase. alebo Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
Pána chcem velebiť v každom čase, *
moje ústa budú ho vždy chváliť.
V Pánovi sa bude chváliť moja duša; *
nechže to počujú pokorní a nech sa tešia.    R.
Velebte so mnou Pána *
a oslavujme jeho meno spoločne.
Hľadal som Pána a on ma vyslyšal *
a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.    R.
Na neho hľaďte a budete žiariť *
a tvár vám nesčervenie hanbou.
Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal *
a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.    R.
Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *
a vyslobodí ich.
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; *
šťastný človek, čo sa utieka k nemu.    R.
Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *
veď bohabojní núdzu nemajú.
Boháči sa nabiedia a nahladujú, *
ale tým, čo hľadajú Pána,
nijaké dobro chýbať nebude.    R.

Evanjelium podľa Jána − Jn 15, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja.
Ostaňte v mojej láske, hovorí Pán; kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia.
 

Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.
Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.
Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.
Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria.
Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.
Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“