Liturgické čítanie – 6. apríl 2013 – Sobota vo Veľkonočnej oktáve

Skutky apoštolov − Sk 4, 13-21

Keď veľkňazi, starší a zákonníci videli Petrovu a Jánovu odvahu a zbadali, že sú to ľudia neučení a prostí, veľmi sa čudovali; spoznali ich, že boli s Ježišom. A keď videli, že uzdravený človek stojí s nimi, nemohli nič namietať.
Preto im rozkázali, aby vyšli von z veľrady, a radili sa: „Čo robiť s týmito ľuďmi? Všetci obyvatelia Jeruzalema vedia, že sa skrze nich stalo očividné znamenie a nemôžeme to poprieť. Ale aby sa to nešírilo ďalej medzi ľud, pohrozme im, nech už nikomu nehovoria v tomto mene.“
Zavolali ich teda a prikázali im že nesmú vôbec hovoriť ani učiť v Ježišovom mene.
Ale Peter a Ján im odpovedali: „Posúďte, či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha; lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“
Ale oni im znova pohrozili a prepustili ich, lebo nenašli, ako ich potrestať, a to pre ľud, pretože všetci oslavovali Boha za to, čo sa stalo.

Kniha žalmov − Ž 118, 1+14-15b. 15c-16a+18. 19-21

Refrén: Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože milosrdný. alebo Aleluja.
Oslavujte Pána, lebo je dobrý, *
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Moja sila a chvála je Pán, *
on sa mi stal záchrancom.
Hlas plesania nad záchranou *
znie v stánkoch spravodlivých:    R.
„Pánova pravica mocne zasiahla, *
Pánova pravica ma zdvihla.“
Prísne ma Pán potrestal, *
no nevydal ma smrti napospas.    R.
Otvorte mi brány spravodlivosti, *
vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi.
Toto je brána Pánova; *
len spravodliví ňou vchádzajú.
Ďakujem ti, že si ma vyslyšal *
a že si ma zachránil.    R.

Evanjelium podľa Marka − Mk 16, 9-15

Aleluja, aleluja, aleluja.
Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium

Keď ráno v prvý deň týždňa vstal Ježiš z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili.
Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili.
Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného.
A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“