Piatok 11. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 6, 19-23

Aleluja, aleluja, aleluja.
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme.
A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?!“