Piatok 7. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Marka − Mk 10, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja.
Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje

Ježiš odišiel do judejského kraja za Jordánom. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa ako zvyčajne učil.
I pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku.
On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“
Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“
Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu.
Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele.
A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“
Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal. „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“