Pondelok 16. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 12, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja.
Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu

Niektorí zákonníci a farizeji povedali Ježišovi: „Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba.“
On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.
Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie a tu je niekto väčší ako Jonáš!
Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún!“