Pondelok po 2. pôstnej nedeli

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 6, 36-38

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.
Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Odpúšťajte a odpustí sa vám

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení!
Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona.
Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“