Sobota 10. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 5, 33-37

Aleluja, aleluja, aleluja.
Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke a milostivo mi daj svoj zákon.

Ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!‘ No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym.
Ale vaša reč nech je ‚áno – áno‘, ‚nie – nie‘. Čo je navyše, pochádza od Zlého.“