Sobota 19. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 19, 13-15

Aleluja, aleluja, aleluja.
Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Nebráňte deťom prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo

Ježišovi priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci ich okrikovali. Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“
Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ.