Sobota po 5. veľkonočnej nedeli

Evanjelium podľa Jána − Jn 15, 18-21

Aleluja, aleluja, aleluja.
Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!

Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás.
Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí.
Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.
Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal.“