Sobota po 6. veľkonočnej nedeli

Evanjelium podľa Jána − Jn 16, 23b-28

Aleluja, aleluja, aleluja.
Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.

Otec vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha.
Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.“