Sobota vo Veľkonočnej oktáve

Skutky apoštolov – Sk 4, 13-21

Keď veľkňazi, starší a zákonníci videli Petrovu a Jánovu odvahu a zbadali, že sú to ľudia neučení a prostí, veľmi sa čudovali; spoznali ich, že boli s Ježišom. A keď videli, že uzdravený človek stojí s nimi, nemohli nič namietať.

Preto im rozkázali, aby vyšli von z veľrady, a radili sa: „Čo robiť s týmito ľuďmi? Všetci obyvatelia Jeruzalema vedia, že sa skrze nich stalo očividné znamenie a nemôžeme to poprieť. Ale aby sa to nešírilo ďalej medzi ľud, pohrozme im, nech už nikomu nehovoria v tomto mene.“

Zavolali ich teda a prikázali im že nesmú vôbec hovoriť ani učiť v Ježišovom mene.

Ale Peter a Ján im odpovedali: „Posúďte, či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha; lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“

Ale oni im znova pohrozili a prepustili ich, lebo nenašli, ako ich potrestať, a to pre ľud, pretože všetci oslavovali Boha za to, čo sa stalo.

Žalm – Ž 118, 1+14-15b. 15c-16a+18. 19-21

R: Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože milosrdný.|Aleluja.

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, *

lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Moja sila a chvála je Pán, *

on sa mi stal záchrancom.

Hlas plesania nad záchranou *

znie v stánkoch spravodlivých: R.

„Pánova pravica mocne zasiahla, *

Pánova pravica ma zdvihla.“

Prísne ma Pán potrestal, *

no nevydal ma smrti napospas. R.

Otvorte mi brány spravodlivosti, *

vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi.

Toto je brána Pánova; *

len spravodliví ňou vchádzajú.

Ďakujem ti, že si ma vyslyšal *

a že si ma zachránil. R.

Evanjelium podľa Marka – Mk 16, 9-15

Keď ráno v prvý deň týždňa vstal Ježiš z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili.

Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili.

Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného.

A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“

Alelujový verš: Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.