Streda 24. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 7, 31-35

Aleluja, aleluja, aleluja.
Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste

Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám ľudí tohto pokolenia? Komu sú podobní?
Podobajú sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú jedno na druhé: ‚Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.‘
Prišiel Ján Krstiteľ, nejedol chlieb a nepil víno, a hovoríte: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘
Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoríte: ‚Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘
No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti.“