Streda 25. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 9, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja.
Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých

Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy.
Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte.
Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“
Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.