Streda 27. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 1-4

Aleluja, aleluja, aleluja.
Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče.

Pane, nauč nás modliť sa

Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“
Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“