Streda 34. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 21, 12-19

Aleluja, aleluja, aleluja.
Buď verný až do smrti, hovorí Pán; a dám ti veniec života.

Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo.
Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť.
Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“