Streda po 2. veľkonočnej nedeli

Skutky apoštolov – Sk 5, 17-26

Vystúpil veľkňaz a všetci, čo boli s ním – teda sekta saducejov –, a plní žiarlivosti položili na apoštolov ruky a vrhli ich do mestského väzenia.

Ale Pánov anjel otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich a povedal: „Choďte, staňte si v chráme a hlásajte ľudu všetky slová tohoto života!“ Oni počúvli, zavčas rána vošli do chrámu a učili.

Keď prišiel veľkňaz a tí, čo boli s ním, zvolali veľradu a všetkých starších zo synov Izraela a poslali do väzenia, aby ich priviedli.

Ale keď ta sluhovia prišli, vo väzení ich nenašli. Vrátili sa teda a hlásili: „Väzenie sme našli dôkladne zatvorené a strážnici stáli pri dverách; no keď sme otvorili, vnútri sme nenašli nikoho.“

Keď veliteľ chrámovej stráže a veľkňazi počuli tieto slová, boli v pomykove, čo sa to vlastne stalo.

Tu ktosi prišiel a oznámil im: „Muži, ktorých ste vrhli do žalára, stoja v chráme a učia ľud.“

Veliteľ stráže hneď odišiel so sluhami a priviedol ich – ale nie násilne, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňoval.

Žalm – Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.|Aleluja.

Pána chcem velebiť v každom čase, *

moje ústa budú ho vždy chváliť.

V Pánovi sa bude chváliť moja duša; *

nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. R.

Velebte so mnou Pána *

a oslavujme jeho meno spoločne.

Hľadal som Pána a on ma vyslyšal *

a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. R.

Na neho hľaďte a budete žiariť *

a tvár vám nesčervenie hanbou.

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal *

a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. R.

Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *

a vyslobodí ich.

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; *

šťastný človek, čo sa utieka k nemu. R.

Evanjelium podľa Jána – Jn 3, 16-21

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.

A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.

Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.

Alelujový verš: Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.