Zatiaľ žiadne komentáre

Stupava

Ďakujem z celého srdca nášmu Pánovi, že obdaril svojho apoštola a mučeníka sv. Júdu Tadeáša milosťami, že pomáha v ťažkých životných situáciách, keď už človek stráca nádej. Moja dcéra sa pred 15 rokmi vydala do USA a majú dve deti. V januári 2017 prišiel jej manžel a otec rodiny o prácu, čo veľmi ťažko niesol. Touto situáciou bola poznačená celá rodina. Prácu sa mu nedarilo nájsť vyše roka, ponuky mal, ale museli by sa sťahovať cez polovicu USA. Kedže som videla tú beznádej, obrátila som sa v modlitbách s dôverou na sv. Júdu Tadeáša, modlila som sa deviatnik i sv. litánie aj motlitby o pomoc v beznádejných situáciách.
Moje motlitby boli nakoniec vyslyšané. V mesiaci marec t.r. Manželovi mojej dcéry bola ponúknutá práca v štáte, v ktorom žijú, dokonca v neďalekom meste asi 20 min. od domu a dokonca je spokojnejší ako v tej, z ktorej ho prepustili. Ďakujem z celého srdca za všetky prímluvy sv. Júdu Tadeáša u svojho príbuzného, nášho Spasiteľa Ježiša Krista a ďakujem z celého srdca aj nášmu Pánovi za ich vyslyšanie. Modlitba má obrovskú silu a pomoc nášho Pána je bezhraničná. Len treba veriť. S vďakou a láskou. Alžbeta

Pridať komentár