Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 11, 28-30

Aleluja, aleluja, aleluja.
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.
Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“