Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 13, 47-53

Aleluja, aleluja, aleluja.
Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Dobré vyberú do nádob, zlé vyhodia von

Ježiš povedal zástupom: „A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.
Pochopili ste to všetko?“
„Áno,“ odpovedali.
A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“
Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ.