Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 12, 49-53

Aleluja, aleluja, aleluja.
Všetko pokladám za stratu a za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom.

Neprišiel som darovať pokoj, ale rozdelenie

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!
Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre.“