Štvrtok vo Vianočnom období

<h3>Evanjelium podľa Jána − Jn 1, 35-42</h3>

<em>Aleluja, aleluja, aleluja.<br />
Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.</em><br />
<blockquote>Našli sme Mesiáša</blockquote>
Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“<br />
Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“<br />
Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“<br />
Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“<br />
Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.<br />
Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi.<br />
Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.