Svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Evanjelium podľa Matúša − Mt 23, 23-26

Aleluja, aleluja, aleluja.
Živé je Božie slovo a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať

Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate.
Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty! Slepý farizej, vyčisti čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka!“