Svätého Benedikta, opáta, spolupatróna Európy

Evanjelium podľa Matúša − Mt 19, 27-29

Aleluja, aleluja, aleluja.
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Vy, čo ste išli za mnou, dostanete stonásobne viac

Peter povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“
Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“