Svätého Filipa Neriho, kňaza

Evanjelium podľa Jána − Jn 16, 20-23a

Aleluja, aleluja, aleluja.
Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych, a tak vojsť do svojej slávy.

Vašu radosť vám nik nevezme

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť.
Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek.
Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme. V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať.“