Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 9, 43b-45

Aleluja, aleluja, aleluja.
Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. Báli sa ho opýtať na to slovo

Keď sa všetci divili všetkému, čo Ježiš robil, povedal svojim učeníkom: „Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.“
Lenže oni nechápali toto slovo. Bolo im zahalené, aby mu nerozumeli, ale báli sa ho opýtať na to slovo.