Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 37-41

Aleluja, aleluja, aleluja.
Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Dajte almužnu a všetko vám bude čisté

Keď Ježiš ešte hovoril, pozval ho istý farizej, aby uňho obedoval. On šiel a sadol si k stolu. A farizej sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumyl.
Pán mu povedal: „Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro?
Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté.“