Svätého Jána Márie Vianneya, kňaza

Evanjelium podľa Matúša − Mt 13, 54-58

Aleluja, aleluja, aleluja.
Pánovo slovo trvá naveky. A to je slovo, ktoré sa nám zvestovalo.

Vari to nie je tesárov syn?

Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ A pohoršovali sa na ňom.
Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“
A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov.