Svätého Ondreja, apoštola

Evanjelium podľa Matúša − Mt 4, 18-22

Aleluja, aleluja, aleluja.
Poďte za mnou, hovorí Pán; a urobím z vás rybárov ľudí.

Oni hneď zanechali siete a išli za ním

Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.
I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal.
Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.