Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka

Evanjelium podľa Jána − Jn 12, 24-26

Aleluja, aleluja, aleluja.
Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života, hovorí Pán.

Ak pšeničné zrno odumrie, prinesie veľkú úrodu

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.
Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.
Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.“