Svätej Lucie, panny a mučenice

Evanjelium podľa Matúša − Mt 11, 11-15

Aleluja, aleluja, aleluja.
Roste, nebesia, z výsosti, oblaky, dajte Spravodlivého; otvor sa, zem, a zroď Spasiteľa.

Nik nepovstal väčší ako Ján Krstiteľ

Ježiš povedal zástupom: „Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.
Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána: A on sám – ak to chcete prijať – je Eliáš, ktorý má prísť.
Kto má uši, nech počúva!“