Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

Evanjelium podľa Jána − Jn 21, 20-25

Aleluja, aleluja, aleluja.
Pošlem vám Ducha pravdy, hovorí Pán; on vás uvedie do plnej pravdy.

To je ten učeník, ktorý toto napísal, a jeho svedectvo je pravdivé

Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: „Pane, kto ťa to zradí?“
Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: „Pane, a čo bude s týmto?“
Ježiš mu odpovedal: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou!“
A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník neumrie. No Ježiš mu nepovedal: „Neumrie,“ ale: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho?“
To je ten učeník, ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo a toto napísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé.
Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať.