Zatiaľ žiadne komentáre

Svedectvo o Božej dobrote, starostlivosti a opatere

Milovaní bratia a sestry v Kristovi, s vďačnosťou svedčím o Božej dobrote,starostlivosti a opatere a ďakujem mu aj za vás a váš príhovor z lásky. Tesne pred vianočnými sviatkami som bola pozvaná na pohovor na miesto, kde som už kedysi dávala žiadosť, na iné pozície, ale neodpovedali mi (komunikovali so záujemcami len prostredníctvom mailového kontaktu). Keďže som zaregistrovala opätovné výzvy, skúsila som znovu, aj keď som nedúfala a pridala som aj pozíciu na ktorú som s Božou pomocou pred rokmi vyštudovala VŠ. Na moje prekvapenie sa mi ozvali a pozvali ma na pohovor práve na tú pozíciu.

Samotný pohovor bol pre mňa šokom, pretože jednali so mnou, ako s vopred prijatou… Nemohla som tomu ani uveriť, o to viac, že mám minimálnu prax a chýbajú mi aj určité schopnosti (práca na PC,…). Tešili sme sa celá rodina, keďže som nezamestnaná už dlhodobo, máme štyri deti a žiaľ zadlžujeme sa už od začiatku manželstva….Cez vianoce som ďakovala Sv. Rodine aj špeciálnym príhovorcom, ktorých som prosila o príhovor v nebi (sv. Júdovi Tadeášovi – patrónovi “ neriešiteľných“ situácií, bl. Pierovi Giorgia Frassatimu – patrónovi nezamestnaných a sv. Martinovi de Porres – patrónovi soc. pracovníkov).

Začala som pracovať len tento týždeň a z obáv, či to budem schopná zvládať som čakala s napísaním svedectva …, ale rozhodla som sa dôverovať Pánovi, ktorý, keď ma priviedol k tomuto miestu, poriešil viac vecí „v jednom“, tak ma aj uschopní a nenechá bez pomoci…. (Pracov. miesto je v doobedných hodinách, bez víkendov a nočných a teda časovo výhodné pre rodinu s deťmi; zdravotne a psych. nebude záťažou pre moje telo a jeho obmedzenia a teda nebudem sa musieť dopovať liekmi…; finančne budeme môcť konečne po častiach, ale pravidelne splácať dlžoby / podotýkam, že ide o tzv.“lukratívne“ miesto v regióne, pretože v tomto zariadení sú vyššie platy ako v iných s rovnakým zameraním / a nadôvažok mám šancu nadobudnúť prax vo vyštudovanom odbore.) Vnímam, že všetko prišlo v pravý čas, keď sa poriešili určité výchovné a školské problémy s najmladším dieťaťom a aj pre mňa samú to bol čas očisťovania, pokory, prijatia Jeho vôle a vďačnosti za pomoc od iných. Som Bohu nesmierne vďačná za túto pomoc zamestnania, viac sa na Neho spolieham a obavy a strachy vedome prekonávam pripomínaním a vzbudzovaním si dôvery v Neho a v Jeho plány v našich životoch…Rovnako si pripomínam, že sa mám napĺňať Jeho svetlom, aby som na to miesto, kde ma poslal prinášala viac Krista ako seba….Aj keby to malo byť len dočasu…

Bratia a sestry – „Hľa, Pánova ruka nie je prikrátka, žeby nezachránil, a jeho ucho nie je zaľahnuté, žeby nepočul!“

Ďakujem aj za vaše príhovory, že ste počuli srdcom a pomohli činom modlitby. Boh nech vám odplatí mierou vrchovatou, natrasenou…. S láskou vás a všetky vaše potreby a ťažkosti vkladám do Ježišovho otvoreného Srdca.

Pridať komentár